Hieronder worden de afspraken met betrekking tot het uitvallen bij ziekte en opzegging weergegeven. U wordt vriendelijk verzocht zich aan deze regels te houden!

Afmelden bij langdurige afwezigheid

Als u door een blessure, operatie of ernstige ziekte (voor langere tijd) niet kunt deelnemen aan de lessen, dan kunt u een deel van de contributie terugkrijgen of wordt deze kwijtgescholden. Dit is ter beoordeling aan de Stichting. Wij zullen indien nodig de automatische incasso stopzetten of aanpassen. Mocht u om één van bovenstaande redenen niet aan de lessen kunnen deelnemen dan moet u dit melden bij de Stichting. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0528-233 775.
Terugbetaling geschiedt zoveel mogelijk aan het eind van het seizoen (juli). Het is ter beoordeling aan de Stichting of terugbetaling eerder geschied. Als u weer mee kunt doen dan voegt u zich weer bij uw groep. Wij zien op de presentielijst dat u weer terug bent.

Opzeggen

Opzeggen om welke reden dan ook kunt u alleen doen bij de Stichting Sport en Beweeg, telefonisch 0528-233 775 of per e-mail naar spieters@sportdrenthe.nl.

Als u een keer ziek bent, met vakantie gaat of om andere redenen dan hier boven genoemd niet tijdens de les aanwezig kunt zijn, heeft u geen recht op teruggaaf van deelnemersbijdrage.