Informatie seizoen 2021-2022

In september gaan we de groepen weer opstarten. De docenten zijn er klaar voor, u ook?
We hopen dat alle groepen weer kunnen starten, maar daarvoor hebben we uw hulp nodig. Bij het opstarten van een groep is het uitgangspunt steeds dat de groep rendabel moet zijn. Dat betekent dat er ongeveer 12 deelnemers zich moeten aanmelden om een groep te laten starten. Een uitzondering kan worden gemaakt voor groepen in de kleinere kernen/dorpen, waar dit aantal niet altijd haalbaar is, maar waarvan het wel van belang is dat er een sport- en beweeggroep blijft bestaan.

Deelnemersbijdrage
Met ingang van het seizoen 2021-2022 bedraagt de deelnemersbijdrage € 4,25 per les.
Voor Dynamic tennis en stuitvolleybal betaalt u € 3,25 per keer.

Reactieformulier
Om te kunnen inventariseren of er genoeg deelnemers in een groep terugkomen willen wij u vragen het reactieformulier vóór 15 juli in te vullen.
Wij willen u alvast bedanken voor uw reactie en hopen u snel duidelijkheid te geven over het hervatten van de lessen.