6 januari 2021

Helaas hebben wij moeten besluiten na een eventuele opening van de sportaccommodaties en het kunnen hervatten van de lessen aan onze deelnemers, alle lessen op te schorten tot september 2021.
Wij zullen dit huidige seizoen niet meer starten.
Dit besluit hebben wij genomen, omdat wij van de deelnemers over de afgelopen periode waarin een lockdown gold, geen deelnemersbijdrage kunnen vragen. Wij kunnen als stichting geen deelnemersbijdrage innen als daar geen lessen tegenover staan.
Aangezien het aantal geteste besmettingen (landelijk) maar mondjesmaat afneemt en wij te maken hebben met een doelgroep die kwetsbaar is, hebben wij besloten te wachten op vaccinaties. Of u nu wel of niet gevaccineerd gaat worden, wij willen het risico nu niet nemen om omwille van alles door te gaan.

Wij zien u graag terug in september 2021. Hiervoor ontvangt iedere deelnemer van ons deze zomer een brief om zich opnieuw voor de lessen te kunnen inschrijven.

Houd vol, blijf gezond en blijf bewegen.