Door de vele aanmeldingen is de groep in tweeën gesplitst om het fietsen veilig te laten verlopen en overzichtelijk te houden voor de deelnemers.

De fietsclub Hoogeveen is een initiatief van Doortrappen, de Fietsersbond begeleid de groepen. De Stichting Sport en Beweeg is gevraagd samen met de buurtsportcoaches senioren in Hoogeveen om deelnemers te werven. Er werd ruimschoots gehoor gegeven aan de oproep en onder leiding van Henk Hoekman is op 12 augustus voor de eerste keer gefietst. In het zonnetje genoten de deelnemers van een mooie route in en rondom Hoogeveen. De komende weken wordt er steeds een andere route uitgestippeld. Naast het fietsen is er ook aandacht voor informatie over allerlei zaken die betrekking hebben op veiligheid op de fiets. De fietsersbond en andere specialisten verzorgen deze bijeenkomsten voorafgaand of na afloop van de fietstochten.

“We hopen dat na deze 9 keer de Fietsclub zelfstandig verder zal gaan”, aldus Eefke Weismann-Hooijer van stichting Sport en Beweeg. Mocht u meer informatie willen of nog graag mee willen fietsen stuur dan een mail naar info@sportenbeweeg.nl of bel op werkdagen met 0528-233775.